ارتباط با کارشناسان...
ارتباط با کارشناسان...

چنار
/خزان کننده/آفتاب دوست

چنار

Plantanus orientalis

مشخصات عمومی:

درختی است پهن برگ، خزان کننده با سرعت رشد متوسط، ارتفاع 24 تا 30 متر، میوه گرد که در زمستان با شاخه های آویزان نمایان می شود. موطن اصلی این گونه جنوب شرقی اروپا و مرکز آسیا میباشد.

چنار

روش ازدیاد:

بذر:

در اوایل بهار خارج از گلخانه چنار را تکثیر می کنند. قوه نامیه بذر چنار کم اس بنابراین بلافاصله پس از بذرگیری باید کاشت آن را انجام داد.

قلمه:

قلمه را از شاخه های جوان به طول حدود 30 سانتی متر جدا می کنیم و در خاک سبک می کاریم.

خوابانیدن:

 خوابانیدن شاخه های جوان چنار از روش های دیگر تکثیر آن می باشد که  در فصل بهار و تابستان انجام می شود.

هرس:

 زمان هرس این درخت در دوره استراحت آن یعنی فصل پاییز است. البته در مناطق سردسیر بعد از رفع خطر سرمازدگی و قبل از بازشدن جوانه هرس انجام می شود.

چنار

موارد مصرف:

این درخت مناسب جهت پارکها و حاشیه خیابانهاست. چوب چنار از چوبهای بسیار مرغوب صنعتی است که بدون آغشته کردن با مواد ضدعفونی کننده، مدت های طولانی در مقابل تغییرات جوی سالم می ماند. از برگ این درخ برای تولید خاکبرگ استفاده می شود.

شرح:

 بافت درشت و زبر، برگ ساده، متناوب، پنجه ای شامل 3 تا 5 قسمت، دمبرگ خاکستری کرک دار سطح روی آن سبز روشن و کمی کرک دار، سطح زیرین نقره ای مایل به سبز دارای کرک های بیشتر، با افزایش سن تراکم کرک ها کاهش می یابد. میوه قهوه ای گلوله مانند حاوی تعداد زیادی بذز که پرزهای میوه و بذر باعث ایجاد حساسیت در برخی افراد میشود. سازش پذیری زیاد با شرایط مختلف نامساعد محیطی مانند سرما و گرما و انواع خاک را دارد.

چنار

مشکل آن خزان زودرس میباشد که علل مختلفی دارد از جمله: آلودگی هوا، ضعف گیاه در اثر حمله قارچ ها و آفات، خشکسالی و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی، وجود بعضی عناصر سنگین در آبها و کمبود برخی عناصر مانند ازت و آهن که باید آب کافی، فضای کافی برای رشد ریشه و فاصله مناسب بین درختان و ماهی یکبار در بهار و تابستان آبشویی انجام شود. پوست گیاه کرم رنگ و پوسته پوسته، که در زمستان بسیار چشمگیر است. گلهای نر و ماده را جدا از هم روی یک درخت می باشند.

حشرات، بیماری ها و سایر مشکلات گیاهی: 

مشکلات آفت شامل کنه عنکبوتی و کرم کیسه ای است. سوختگی قارچ باعث قهوه ای شدن شاخه های داخلی می شود. این بلایت را می توان با قارچ کش ها در اوایل پاییز و با هرس کردن و از بین بردن مناطق آسیب دیده کنترل کرد.

عوامل محیطی مورد نیاز گیاه:

خاک:

عمیق، غنی و لوم مرطوب

آبیاری :

این درخت رطوبت دوست است و نیاز آبی بالایی دارد. نیاز به آبیاری هفتگی دارد.

نور:

درخت چنار آفتاب دوست می باشد. در صورت کمبود نور تاج آن ضعیف و کوچک می شود.